miércoles, 2 de mayo de 2007

Asi naceu este blog.

A idea de crear este blog naceu na primeira reunión do grupo de traballo: TIC.

Compleméntase coa creación dunha páxina web para a biblioteca: www.cifpmonteconxo.googlepages.com que sirva como directorio especializado nas necesidades dos alumnos e profesores do noso centro.